práce v katastru nemovitostí

gemetrické plány pro
 • rozdělení pozemků
 • zaměření staveb ke kolaudaci
 • vyznačení věcného břemene (např. právo chůze, jízdy, vedení inženýrských sítí)

  vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • dle číselných map KN
 • dle grafických map 1:2880

  Zaměření podlahových ploch - Provádíme také zaměřování podlahových ploch bytových jednotek. Tato dokumentace je součástí prohlášení vlastníka budovy, které je povinnou přílohou návrhu na vklad do Katastru nemovitostí v případě převodu bytových jednotek v domě na jednotlivé vlastníky.

  zprostředkujeme
 • služby odhadce nemovitostí
 • sepsání smluv pro vklad věcných práv k nemovitostem
 • vklad do KN

  Užitečné odkazy
 • Nahlížení do Katastru nemovitostí
 • Vzory formulářů pro Katatsr nemovitostí
 • Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

  mapovací práce

 • vyhotovení podkladů pro projekty pozemních, liniových a vodohospodářských staveb
 • účelové mapy, základní mapy závodů
 • geodetická data pro GIS
 • zaměřování objektů (zpracování i ve 3D)
 • vyhotovení digitálního modelu terénu
 • určování kubatur
 • digitalizace a vektorizace stávajích plánů a map

  Zpracování výsledků v digitální formě - formáty
 • dxf, dwg - Autocad
 • dgn - Microstation
 • možnost zpracování i ve 3D - Archicad

  inženýrská a stavební geodezie

 • výkon činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra (OG)
 • prostorové vytyčování stavebních objektů
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • zaměřování inženýrských sítí
 • měření parametrů jeřábových drah
 • měření deformací a posunů
 • sedání staveb
 • proměřování svislosti objektů


 • Mírová 173, 386 01 STRAKONICE,
  kancelář:
   383 328 008, mobil: 777 328 008, mobil2: 777 228 208
  e-mail: info@gklebeda.com

  home
  mapovací práce
  inženýrská geodezie
  katastr nemovitostí